Tine

Dit zijn de talenten van Tine aan de hand van de Toolbox van Luk Dewulf:

kansengever
creatieve Maker
samenbrenger
aansteker
vertrouweling