Radi

Dit zijn de talenten van Radi aan de hand van de Toolbox van Luk Dewulf:

nieuwfreak
positivo
samenbrenger
groepsdier
creatieve maker

Werkgever?
Neem contact op met Radi