Basisprincipes voor een goed cv

Uit je cv moet blijken hoe jouw sterke punten en vaardigheden in een nieuwe functie en organisatie kunnen worden ingezet. Pas bij elke nieuwe sollicitatie dus je cv aan aan de gevraagde kenmerken voor die bepaalde job. Zorg ervoor dat je cv opvalt tussen de grote hoop cv’s van andere sollicitanten. Doe dit door kort en overzichtelijk aan te geven dat je voldoet aan de vereisten en zorg ervoor dat je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Hieronder zie je twee infraroodfoto’s die weergeven hoe werkgevers een cv bekeken. Het rechtse werd aandachtiger bekeken dan het linkse omdat het duidelijk, beknopt en overzichtelijk is.

cv-eye-tracking
Het cv is je persoonlijk marketingdocument
• Relevant
• Makkelijk leesbaar
• Sterk
• In het oog springend
• Feitelijk en geloofwaardig
• Goed opgemaakt
• Benadrukt sterke punten
• Aansluitend op de markt
• Bondig
• Origineel/interessant

Soorten cv’s
Omgekeerde Chronologische stijl
Ervaringen en loopbaan worden in omgekeerde chronologische volgorde opgesomd. Per functie worden de belangrijkste verantwoordelijkheden en realisaties weergegeven. De meest recente werkervaring en opleidingen worden dus bovenaan gezet en krijgen zo de meeste aandacht.
Voor starters: som eerst je opleidingen op en dan je ervaringen, voor meer ervaren kandidaten, som eerst je werkervaring op, dan je studies.

Functionele stijl
De nadruk wordt hier gelegd op vaardigheden en realisaties. Opleidingen, ervaringen en relevante persoonlijkheidskenmerken worden ingedeeld per vaardigheid. Hier krijgen functionele vaardigheden meer aandacht dan het loopbaanoverzicht, dat bondig aan het begin of einden van het cv wordt toegevoegd. Functiegebieden en vaardigheden hebben vb. betrekking op commerciële ervaring, administratieve en financiële vaardigheden.

Combinatie
Veel mensen geven de voorkeur aan een combinatie van beide stijlen waarbij zowel de vaardigheden als de functionele ervaring en de loopbaan weerspiegeld worden.

Indeling en inhoud
1. Persoonlijke gegevens: naam, adres, telefoon en mobiel nummer, e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat

2. Ervaring (starters: eerst opleidingen te beginnen vanaf het secundair onderwijs):
-Functie
-Naam organisatie
-Periode tewerkstelling
-Overzicht van je verantwoordelijkheden en taken
Starters: geef je relevante stages en vakantiewerk op met beschrijving van inhoud en taken

3. Opleiding en kwalificaties
Som je studies op.  Geef de periode aan waarin je de opleiding volgde en behaalde diploma. Als je maar weinig diploma’s hebt of als ze weinig relevant zijn voor de job, beperk je dan tot een paar korte vermeldingen aan het eind van je cv.

4. Cursussen
Cursussen worden vaak ten onrechte niet vermeld. Het feit dat je regelmatig en onlangs nog een cursus volgde, geeft aan dat je de laatste ontwikkelingen volgt en wil blijven bijleren. Vermeld alleen de cursussen waardoor je nieuwe vaardigheden hebt opgedaan of belangrijke nieuwe professionele inzichten hebt verkregen.
Een starter kan ook minder relevante cursussen vermelden om aan te tonen hij een actief persoon is.

5. Computer- en technische vaardigheden
Noem specifieke toepassingen afzonderlijk en maak onderscheid tussen kennis van en beheersing van. Als je over uitgebreide technische vaardigheden beschikt, is het handig deze gedetailleerd in een aparte bijlage te beschrijven.

6. Talen
Geef je talenkennis zo concreet mogelijk weer. Begin met je moedertaal en beschrijf vervolgens de verschillende talen die je beheerst en de mate waarin: maak hierbij een onderscheid tussen schrijven, lezen en spreken.
Een vaak geziene manier om taal- en computervaardigheden weer te geven is werken met infografics. Je kan deze makkelijk zelf opmaken, bijvoorbeeld via Piktochart.

7. Interesses
Het kan de moeite waard zijn om boeiende interesses te vermelden. Vermeld hobby’s alleen als ze op één of andere manier relevant zijn voor een toekomstige functie.

8. Wat laat je achterwege?
-Reden van vertrek uit je huidige functie
-Salariseisen
-Referenties (enkel geven als ze gevraagd worden)
-Politieke voorkeur/lidmaatschap van niet beroepsverbonden organisaties
-Lagere school

Tot slot nog enkele tips
• Wees eerlijk, overdrijf niet
• Stel je cv op in de taal van de advertentie
• Vermijd voornaamwoorden (bv. “ervaring” in plaats van “mijn ervaring”)
• Gebruik actieve werkwoorden
• Gebruik geen afkortingen
• Gebruik geen gekleurd of gedecoreerd papier
• Geen tik- of grammaticafouten
• Houd het kort en bondig: dit geeft een professionele indruk
• Gebruik je cv als leidraad voor het gesprek
• Ga enkel in op ervaringen die relevant zijn voor de job waarvoor je solliciteert
• Geef een bondige uitleg bij de invulling van je eerder uitgeoefende functies, verduidelijk waar nodig de titel (vb. Account Executive Assistent: wat hield die job precies in? )
• Gebruik een luchtige, duidelijke lay-out
• Nummer je pagina’s als je cv uit meer dan één pagina bestaat, vermeld op elke pagina je naam boven of onderaan de pagina • Aanbevolen lengte: 2 blz.

Laat je cv nalezen door onze Zowerkthet cv madam!

Op deze website kun je in drie stappen eenvoudig je cv opstellen

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *